top of page

როგორ შევუთავსოთ ერთმანეთს ინტერნეტ მაღაზიასა და მარკეტფლეისზე გაყიდვები?დღეისათვის მარკეტფლეისები ძალიან პოპულარულია. ამის პარალელურად, საინტერესოა, რა ბედი ელის ინტერნეტ მაღაზიებს? ამ სტატიაში ვისაუბრებთ სწორედ იმაზე, ესაჭიროება თუ არა ბრენდს საკუთარი ინტერნეტ მაღაზია და სად სჯობს სარეკლამო ტრაფიკის ჩაშვება.


თუ მომხმარებელს საქონლის შეძენა სურს რომელიმე ბრენდთან დაკავშირების გარეშე, ამ შემთხვევაში, ინტერნეტ მაღაზიას არ შეუძლია კონკურენციის გაწევა მარკეტფლეისისთვის, რამდენადაც მასზე ხელმისაწვდომია სხვადასხვა მწარმოებლის მიერ წარმოდგენილი პროდუქციის ფართო არჩევანი.


მარკეტფლეისზე საქონლის გაყიდვისას, აუცილებელია ორი მნიშვნელოვანი თავისებურების გათვალისწინება: პირველ რიგში, ეს არის პლატფორმაზე უკვე არსებულ აუდიტორიაზე ორიენტაცია - ანუ, ასეთ ადგილზე უმჯობესია დიდი მოთხოვნის მქონე საქონლით შესვლა და მეორე, საქმიანობა უნდა აეწყოს, როგორც გაყიდვების საბითუმო არხთან: მიწოდების დიდი მოცულობები საწყობში არსებულ ყოველ ერთეულში - ე.წ. SKU-ში (stock keeping unit). მარკეტფლეისი თავის თავზე იღებს მომხმარებელთან ურთიერთობის ყველა ფუნქციას, თქვენ მხოლოდ ისღა გრჩებათ, რომ უზრუნველყოთ პროდუქციის რეგულარული მიწოდება.


ბრენდული ინტერნეტ მაღაზიების საშუალებით გაყიდვების თავისებურებათა ჩამონათვალში შედის ისეთი პუნქტები, როგორიცაა: 

  • სამიზნე აუდიტორიაზე ორიენტაცია - ბრენდის მყიდველები; 

  • საცალო მყიდველებთან პირდაპირი კონტაქტი და მათთან მუშაობა: მომსახურების დონე, საბონუსე სისტემა, ასორტიმენტის გაფართოვება და ა.შ; 

  • ლიმიტირებული სერიით წარმოებული საქონლის გაყიდვის შესაძლებლობა; 

  • გაყიდვების სტიმულირებისთვის სხვადასხვა მექანიზმის გამოყენება.


მარკეტფლეისებზე მუშაობის სტრატეგია

განვიხილოთ მარკეტფლეისებზე ბიზნესის წარმოების სამი ძირითადი, ყველაზე გავრცელებული სტრატეგია:

  1. მარკეტფლეისი - გაყიდვების ძირითადი არხიროგორც წესი, ამ სტრატეგიას იყენებენ საშუალო და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები. ასეთ დროს, საქონელი, რომელზეც დიდი მოთხოვნაა, შესაძლებელია შეიძინოთ ძალიან დაბალ ფასად. ამ ტიპის მარკეტფლეისისთვის გამოიყენება აქტიური რეკლამა, პლატფორმის შიდა ინსტრუმენტებზე დაყრდნობით და ხდება ფასის დამატებით მართვა.

  2. მარკეტფლეისი - მიწოდების დამატებითი საშუალებაეს უკვე არის იმ ბიზნესებისთვის, რომელთაც საკუთარი ბრენდი აქვთ. ძირითადი გაყიდვები ხდება ინტერნეტ მაღაზიებით ან საცალო ქსელით. მასზე, როგორც წესი, წარმოდგენილია ვიწრო აუდიტორიისთვის განკუთვნილი პროდუქცია საკმაოდ მაღალი ფასით. ასეთი ბრენდი უკვე ცნობილია და მას გააჩნია მომხმარებლების ბაზა, ამიტომ, მარკეტფლეისებზე რეკლამა არ აქვთ. ტრაფიკი არის გარე. 

  3. მარკეტფლეისი - ასორტიმენტის ნაწილის გაყიდვების მნიშვნელოვანი არხი ამ მეთოდით მუშაობენ საშუალო და მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენლები, რომლებსაც ფორმირებული აქვთ ბრენდი და მას აქტიურად ავითარებენ, ხოლო გაყიდვებს სხვადასხვა არხით აწარმოებენ. მათი რეკლამა არის როგორც შიდა, ისე გარე.


გაყიდვების ეფექტურად კომბინირება

როგორ უნდა მოხდეს გაყიდვების ეფექტურად კომბინირება ისე, რომ გაყიდვების ყველა არხი იზიდავდეს ახალ მომხმარებლებს და ერთმანეთისგან არ ახდენდნენ ძველი მომხმარებლების გადმოქაჩვას? ამისათვის აუცილებელია შემდეგი სამი წესის დაცვა:

  1. დაყავით ასორტიმენტი

როგორც უკვე ზემოთ ითქვა, უმჯობესია, მარკეტფლეისზე გაიტანოთ ფართო მოთხოვნისა და საშუალო/დაბალი ფასის მქონე საქონელი. აუცილებელია, დარწმუნებული იყოთ იმაში, რომ შეძლებთ მიწოდების რეგულარულ უზრუნველყოფას და საწყობში მარაგების სტაბილურად ქონას. რაც შეეხება ბრენდულ ინტერნეტ მაღაზიებს, მათი საშუალებით სჯობს, გაყიდოთ ორიგინალური პროდუქციის ლიმიტირებული პარტიები, ასევე პროდუქცია, რომლის ნახვაც რთულია მარკეტფლეისებზე. ეს უნდა იყოს არაგაბარიტული საშუალო/მაღალი ფასის სეგმენტის საქონელი. 

  1. გაყავით სარეკლამო ტარიფი მნიშვნელობის, არხის, აუდიტორიისა და ასორტიმენტის შესაბამისად

მთელი რეკლამა, რომელიც გამოიყენება მარკეტფლეისებზე - წარმოადგენს პირდაპირ გაყიდვებს. ამ შემთხვევაში, აქცენტის გაკეთება საჭიროა შიდა რეკლამაზე. ასევე უნდა შეეცადოთ, გამოიყენოთ გარე ტრაფიკი (განსაკუთრებით მარკეტფლეისის აქტიური განვითარების ეტაპზე) და მოახდინოთ გაყიდვების სტიმულირება აქციებით და ფასების მართვით. ინტერნეტ მაღაზიის შემთხვევაში, ბრენდის განვითარება და გაყიდვები მიმდინარეობს LTV (Lifetime Value)-ზე მაქსიმალური დაყრდნობით. ამიტომ, ხდება აქტიური სარეკლამო კამპანიის წარმოება, იწერება სტატიები პროდუქტზე, ვრცელდება განხილვები, შეფასებები, ხდება რეკლამის შეკვეთა ბლოგერებთან, ასევე, აქტიურად მიმდინარეობს გარე ტრაფიკის გამოყენება და ვიწრო სამიზნე აუდიტორიაზე ორიენტირება.

  1. განავითარეთ ლოიალურობის საკუთარი პროგრამა

მარკეტფლეისების ლოიალურობის პროგრამები, როგორც წესი, მიმართულია გაყიდვების სტიმულირებაზე პლატფორმის შიგნით და არა კონკრეტული ბრენდისადმი ყურადღების მიქცევაზე. ამ შემთხვევას აქვს დიდი მინუსი - არ ხდება პირდაპირი კომუნიკაცია მყიდველებთან, რაც აუცილებლად გასათვალისწინებელია. ამ შემთხვევაში, ინტერნეტ მაღაზიებს გაცილებით უფრო მოქნილი შესაძლებლობები აქვთ მომხმარებლების ლოიალურობის პროგრამაში მოსაზიდად. მათი გამოყენებით, შეგიძლიათ მოახდინოთ შეთავაზებების პერსონიფიცირება და რეგულარულად დაამყაროთ კონტაქტი სამიზნე აუდიტორიასთან.


მარკეტფლეისებს და ინტერნეტ მაღაზიებს აქვთ როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი მხარეები. მაგალითად, მარკეტფლეისები საშუალებას იძლევიან, გაყიდოთ დიდი ოდენობით საქონელი ფართო აუდიტორიაზე, ასევე, თავის თავზე სრულად იღებენ მომხმარებლებთან კომუნიკაციას. უარყოფით მხარეებში შეიძლება დასახელდეს - მაღალი საფასო კონკურენცია, ბრენდის განვითარების და მარკეტინგული ღონისძიებების მხრივ შეზღუდვები, სერვისზე გავლენის მოხდენის შეუძლებლობა.


მარკეტფლეისებისგან განსხვავებით, ინტერნეტ მაღაზიაში შეგიძლიათ მართოთ ლიმიტირებული და ახალი საქონლის ეფექტური გაყიდვები, დააინტეგრიროთ სხვადასხვა სარეკლამო სერვისი და მარკეტინგული ინსტრუმენტები. გარდა ამისა, შეგიძლიათ, შეიმუშაოთ მოქნილი ლოიალურობის პროგრამა მყიდველებისთვის. თუმცა, აქაც არის უარყოფითი მხარეები, მაგალითად: შემუშავების, მხარდაჭერის და განვითარების პროგრამების მაღალი ფასი. ასევე, საქონლის ფართო ასორტიმენტით წარმოდგენილი საკუთარი საწყობის ქონის აუცილებლობა.


თუ ბიზნესის წარმოებისას იყენებთ მარკეტფლეისსაც და ინტერნეტ მაღაზიასაც, გაცილებით მეტი შესაძლებლობა გაქვთ, რომ ორივე ფორმატის ნაკლოვანებების კომპენსირება მოახდინოთ და მათი შესაძლებლობები გააერთიანოთ. მთავარია - გაითვალისწინოთ რეკომენდაციები, რათა შეძლოთ გაყიდვების ეფექტურად გაზრდა და მეტი ახალი მომხმარებლის მოზიდვა.

Comments


bottom of page